Protesty w Warszawie przeciwko eksperymentom kontroli umysłu

W Warszawie odbyły się 3 protesty zorganizowane przez Stowarzyszenie Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom STOPZET przeciwko skrytemu elektronicznemu nękaniu przy użyciu technologii do zdalnego oddziaływania na umysł i ciało: 06.06.2016r. – przed Sejmem RP, 04.07.2016r.  – przed MON oraz 30.08.2016r. – w Centrum Warszawy przy Metrze Centrum. 30.08.2016r. odbył się Międzynarodowy Protest Ofiar eksperymentów kontroli umysłu…

Odpowiedź MON

Publikuję udzieloną mi odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na pismo z dnia 05.05.2016r. Treść pisma MON: „W nawiązaniu do Pani pisma z 05.05.2016r., (…) uprzejmie dziękuję za zabranie głosu w dyskusji i przedstawienie opisów swoich osobistych doświadczeń. Uprzejmie informuję, że zgodnie z dotychczasową praktyką, resort obrony narodowej zbiera wszelkie informacje i dane dotyczące przedmiotowego obszaru. Pani…

Spotkanie w MON

Po złożeniu skargi 04.04.2016r. oraz dodatkowych wyjaśnień 05.05.2016r.byłam dzisiaj na umówionym spotkaniu w Biurze Skarg i Wniosków MON. W imieniu Ministra Obrony Narodowej rozmawiała ze mną Pani Radca Prawny. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie wie jakie będzie stanowisko MON w mojej sprawie, ale zostanę poinformowana listownie. Pismo do MON  

Dodatkowe wyjaśnienia do MON

    W związku z otrzymaną informacją z dnia 07.04.2016r., iż resort obrony narodowej zbiera wszelkie informacje i dane dotyczące przedmiotowego obszaru (eksperymentowania broni elektromagnetycznej na cywilach), złożyłam dnia 05.05.2016r. dodatkowe wyjaśnienia. Opisałam historię eskalacji działań moich oprawców od 2003r. Wymieniłam nazwiska 2 sprawców i wskazałam wielu świadków. Załączyłam 2 filmy dokumentujące badania miernikiem i…

Odpowiedź z MON

Otrzymałam dzisiaj 15.04.2016r. odpowiedź z Ministerstwa Obrony Narodowej na moje pismo z dnia 04.04.2016r. w sprawie broni elektromagnetycznej, w którym podziękowano mi za przestawienie swojego stanowiska w dyskusji, które  w ostatnim czasie nie jest sygnałem odosobnionym. Zostałam poinformowana, że resort obrony narodowej zbiera wszelkie informacje i dane dotyczące przedmiotowego obszaru. Do koordynowania tych tematów z…

Pismo do MON

W związku z informacją w mediach z dnia 12.03.2016r. (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), iż obecnie przeprowadzane są analizy, gdzie są osoby, które skarżą się na poddawanie ich eksperymentom „broni elektromagnetycznej” poinformowałam dnia 04.04.2016r. Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, że jestem ofiarą takiego procederu. Zorganizowana grupa osób poddaje mnie bestialskim eksperymentom przy…