Postanowienie o odmowie


W dniu 4 stycznia 2018 r. złożyłam po raz kolejny w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ zawiadomienie przeciwko sprawcom, którzy złośliwie mnie nękają. Sprawcy dręczą mnie, ostatnio co noc w moim własnym mieszkaniu i stosują inne represje (Sygn. Akt:  PR 6 Ds 43.2018).
Wydano postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia utrzymane przez Sąd. Ciągle wydawane są postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia bez zbadania sprawy.
Poniżej publikuje wydane postanowienia przez Policję, Prokuraturę i Sąd.

WP_20180223_20_07_57_ProWP_20180225_22_06_21_ProTreść pisma: „Postanowienie  o odmowie wszczęcia dochodzenia na podst. art. 17 § 1 pkt 2 st. sierż. Joanna Kuźnik.

Po rozpoznaniu zawiadomienia Agaty Walczak z dnia 04.01.2018r. w sprawie … wzbudzenia u Agaty Walczak poczucia zagrożenia oraz istotnego naruszenia jej prywatności przez uporczywe nękanie w bliżej nieokreślony czasie pkt. 2 wobec braku znamion czynu zabronionego tj. o czyn z art. 190§1 kk

Postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie wzbudzenia u Agaty Walczak poczucia zagrożenia oraz istotnego naruszenia jej prywatności przez uporczywe nękanie w bliżej nieokreślonym czasie od 2016 roku do 17 stycznia 2018 roku w Warszawie tj. czyn z art. 190a§1kk – na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 wobec braku znamion czynu zabronionego.

Uzasadnienie

Komisariat Policji Warszawa Białołęka prowadził postępowanie z zawiadomienia Agaty Walczak dotyczące przestępstwa stypizowanego w art. 190a§1 kk. Wskazany przepis wszedł w życie z dniem 6 czerwca 2011, zaś zakresem jego penalizacji objęte są działania polegające na uporczywym nękaniu osoby lub osoby dla sprawcy najbliższej i przez to wzbudza u tej osoby uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnego naruszenia jej prywatności. Stalting jest formą złośliwego i powtarzającego się prześladowania poczucie zagrożenia. Stalking jest też traktowany jako „psychiczna napaść”, w której to sprawca w sposób  powtarzalny i pożądany przez pokrzywdzonego, burzy jej spokój, wdziera się do sfery prywatności tejże osoby. Warunkiem karalności za czyn z art. 190a§1 kk jest uporczywość nękania. Ze słownikowej definicji wynika, iż „uporczywy” to trudny do usunięcia, utrzymujący się długo lub ciągle powtarzający się, nieustanny, uciążliwy. Przez uporczywość rozumie się zachowanie długotrwałe, powtarzalne, nacechowane złą wolą i nieustępliwością. Natomiast „nękaniem” jest ustawiczne dręczenie, trapienie, niepokojenie czymś kogoś, dokuczenie.

W toku postępowania…(oceniono moje zeznania jako nieprawdopodobne).

Analizując całokształt zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału stwierdzić należy, iż czynu stypizowanego w art. 190a 1kk na szkodę Agaty Walczak nie popełniono.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie.

st. sierż. Joanna Kuźnik”

Ta sprawa nie jest zakończona w Prokuraturze, nie dostałam pisma o przekazaniu sprawy do Sądu wraz z moim zażaleniem.

Z okazji dnia Konstytucji wysłałam pismo do Prokuratury i powołałam się na Konstytucję.
Treść pisma: „W związku z toczącą się sprawą (sygn. akt j.w.) wnioskuję o wydanie przez Prokuratora pilnie nakazu usunięcia nieleganie wszczepionych mi czipów, ponieważ opisywani sprawcy wykorzystują je do złośliwego nękania, dręczenia mnie, ostatnio co noc w moim własnym mieszkaniu i innych represji.
Prawo do nie poddawania mnie eksperymentom bez mojej zgody zapewnia mi artykuł 39 Konstytucji RP, który stanowi, iż nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Żądam podjęcia pilnych działań w mojej sprawie przez Prokuraturę.”

 

Zdjęcie użytkownika Agata Walczak.
Na odmowę wszczęcia dochodzenia przez Policję i zatwierdzonego przez Prokuratora złożyłam zażalenie do Sądu Rejonowego Warszawa – Praga Północ.
Sąd postanowił zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.
PR 43_18, SR 583_18 001
PR 43_18,SR 583_18 002
Poniżej treść pisma:
„Sygn. akt III Kp 583/18
POSTANOWIENIE
Dnia 19 czerwca 2018r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie III Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Maria Łukomska
Protokolant: Katarzyna Jasińska
przy udziale Prokuratora …………………………………
po rozpoznaniu na posiedzeniu dniu 19 czerwca 2018 r.
na skutek zażalenia złożonego przez pokrzywdzoną Agatę Walczak na postanowienie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze z dnia 25 stycznia 2018 r. zatwierdzone przez Prokuratora w dniu 30 stycznia 2018 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia
na postanowienie art. 437 § 1 k.p.k.
postanawia
zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.
Uzasadnienie
Postanowieniem zatwierdzonym w dniu 30 stycznia 2018 r. przez Prokuratura Prokuratury Rejonowej Warszawa  – Praga Północ odmówił wszczęcia dochodzenia w wzbudzenia u Agaty Walczak poczucia zagrożenia oraz istotnego naruszenia jej prywatności przez uporczywe nękanie w bliżej nieokreślonym czasie od 2016 roku do 17 stycznia 2018 w Warszawie, tj. o czyn z art. 190a § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec braku znamion czynu zabronionego.
Na powyższe postanowienie w ustawowym terminie zażalenie złożyła pokrzywdzona Agata Walczak, domagając się jego uchylenia oraz zobowiązania Prokuratora do wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego. Prokurator nie przychylił się do zażalenia i wniósł.
Sąd zważył co następuje:
W ocenie Sądu zażalenie nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie. Organ prowadzący przedmiotowe dochodzenie trafnie ocenił zgromadzony materiał dowody w sprawie i podjął właściwą decyzję procesową.
Funkcjonariusze Policji Warszawa Białołęka nie przeprowadzili wprawdzie innych czynności dowodowych niż przesłuchanie w charakterze świadka zawiadamiającej Agaty Walczak, jednak w ocenie Sądu słusznie doszli do wniosku, w oparciu o analizę treści zawiadomienia o przestępstwie i pism skarżącej, że brak jest uzasadnionego podejrzenia, aby popełniono jakikolwiek czyn zabroniony. Takich podejrzeń ie dostarcza, według Sądu też wniesienie zażalenia. Nieprawdopodobieństwo podnoszonych okoliczności stanowi podstawę do zaniechania czynności postulowanych przez Agatę Walczak i tym samym do odmowy wszczęcia śledztwa. Należy wskazać, iż samo subiektywne przekonanie skarżącej o pokrzywdzeniu bez jakichkolwiek obiektywnych przesłanek uprawdopodobniających popełnienia przestępstwa, skutkuje słuszną decyzją Prokuratora, iż brak jest podstaw do uznania, że czyn zawiera ustawowe znamiona przestępstwa. Twierdzenia podawane przez skarżącą dotyczące sposobu nękania jej (np. w postaci głosów bliżej niesprecyzowanych osób, rzekome eksperymenty psychiczne, wszczepienie mikroprocesora), zdaniem sądu, są sprzeczne z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego, zatem dalsze dokonywanie jakichkolwiek czynności procesowych w niniejszej sprawie jest niezasadne, w tym przeprowadzenie dowodów, których domaga się skarżąca.
W ocenie Sądu, na podstawie zgromadzonego w toku postępowania przygotowawczego materiału dowodowego organ prowadzący postępowanie słusznie ocenił, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.
Sąd zważył też, iż skarżąca w swym zażaleniu nie wskazała żadnych argumentów czy twierdzeń, które mogłyby skutkować koniecznością uchylenia lub zmiany zaskarżonego postanowienia. Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał zażalenie skarżącej za niezasadne i postanowił jak na wstępie.”
Reklamy

12 uwag do wpisu “Postanowienie o odmowie

 1. jak widać niestety mało wystarczający aby mógł skutecznie Pani pomóc. no ale to Pani życie, ja się już w takim razie nie wtrącam, pozdrawiam

  Polubienie

 2. Pani Agato, czy Pani ma prawnika, ktory to ogarnia? Jestem pozytywnie zadziwiona, ze Pani ma tyle sily, zeby pisac, udawac sie do tych wszystkich instutucji i tak o siebie walczyc.
  Jestem obrzydzona ich reakcja. I zdziwiona, ze stopzet i Pani nic nie moga zdzialac. Chore. Oby sie to zmienilo…

  Polubione przez 1 osoba

 3. Nie należę do STOPZET, wiem tylko ze strony jakie podejmuja dzialania. Pani Agato, ja mysle czesto o Panoptykonie. Moze oni by sie tym zainteresowali? Pomogli?
  panoptykon.org

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s