Nielegalny dozór elektroniczny


DSCN0847

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga – Północ

19.02.2018r. zawiadomiłam Prokuraturę Rejonową Pragę – Północ o bezprawnym wykonywaniu na mnie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego od co najmniej 10 września 2003r. do chwili obecnej.

21.02.2018r. napisałam skargę w tej sprawie też do Sądu Rejonowego Warszawa Praga – Północ

Napisałam też do Rzecznika Praw Obywatelskich

Opisywane przeze mnie działania sprawców wobec mnie spełniają kryteria co najmniej „Dozoru elektronicznego”.

Zgodnie z art. 43b Kodeksu karnego wykonawczego

§ 1. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy

użyciu środków technicznych.

§ 2. System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego.

§ 3. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

1) przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny);

2) bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny);

3) zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Informuję, że nie wiadomo mi nic abym została skazana przez sąd na karę pozbawienia wolności, ani aby toczyło się postępowanie w tej sprawie.

Żądam ścigania sprawców i uwolnienia mnie w dniu dzisiejszym.

Ja przestrzegam przepisów, nigdy nie zapłaciłam żadnego mandatu. W 2005r. otrzymałam zaświadczenie o niekaralności (wymagał pracodawca).

Potwierdzenie wysłania

 Policja potwierdziła, że mam czipy.

21.02.2018r. wysłałam skargę do Sądu Rejonowego Warszawa Praga – Północ i żądałam uwolnienia.

Treść pisma: „Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ                                          ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa

Wnoszę Skargę do Sądu na bezprawne wykonywanie na mnie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego od co najmniej 10 września 2003r. do chwili obecnej i żądam uwolnienia.

Jestem inwigilowana 24/h na dobę, poza mieszkaniem, w mieszkaniu, nawet w łazience. Wszczepiono mi potajemnie microczipy służące do inwigilacji, kontrolowanie wszystkiego co robię. Pozatym powodują, że ich słyszę przez te czipy i torturują mnie psychicznie na odległość przy użyciu zdalnej technologii elektronicznej, czasami całą dobę.

Policjant w rozmowie telefonicznej potwierdził, że mam wszczepione czipy: https://youtu.be/Ww-4-IPpGUU Wykonałam badanie wykrywaczem podsłuchów radiowych Acceco Fc 2002, które wykazało, iż w moim ciele znajdują czipy emitujące fale radiowe.

Kopię nagrania dokumentującego badanie zamieściłam na You Tube, na moim kanale Agata Walczak pt.: „Miernik potwierdził wszczepienie czipów”, link do filmu: https://youtu.be/DmIsk99sRyA

Opisywane przeze mnie działania sprawców wobec mnie spełniają kryteria co najmniej „Dozoru elektronicznego”.

Zgodnie z art. 43b Kodeksu karnego wykonawczego

 • 1. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.
 • 2. System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego.
 • 3. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

1) przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny);

2) bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny);

3) zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Informuję, że nie wiadomo mi nic abym została skazana przez sąd na karę pozbawienia wolności, ani aby toczyło się postępowanie w tej sprawie.

Skierowałam w dniu 19.02.2018r. pismo w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej, ale nie został wyłączony dozór i pismo nie jest rozpatrywane.(kopia w załączeniu).

Żądam ukarania sprawców i uwolnienia mnie w dniu dzisiejszym.

Agata Walczak”

WP_20180223_19_28_49_Pro

11.03.2018r. wysłałam do SR Warszawa Praga – Północ ponaglenie

Treść pisma: „Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ,                             adres: ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa
W dniu 21.02.2018r. skierowałam Skargę na bezprawne wykonywanie na mnie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego od co najmniej 10 września 2003r. do chwili obecnej i żądałam uwolnienia.. W związku z tym, że nadal wobec mnie stosowany jest bezprawnie dozór elektroniczny ponownie wnoszę o uwolnienie.
Agata Walczak”

Ponaglenie - dozór elektroniczny SR

 

Otrzymałam informację z Sądu o przesłaniu pisma do Prokuratury Rejonowej myślę, że dotyczącego nielegalnego dozoru elektronicznego.

Pismo SR

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

WP_20170403_17_06_48_Pro

Skarga do RPO 190218_1

Skarga do RPO 190218_2

Dodatkowe pismo dotyczące Skargi

Skargi do RPO1 20_02_18_1

Skarga do RPO 20_02_18 1

Wysłałam za pomocą formularza elektronicznego dnia 18.03.2018r. pismo ponaglające do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara.

Treść pisma: „W związku z moją Skargą z dnia 19.02.2018r. informuję, że nie zaprzestano bezprawnego wykonywania na mnie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

W związku z powyższym ponownie zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara o pilną interwencję w mojej sprawie.”

RPO ponaglenie 18.03.2018

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w mojej sprawie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga – Północ i poprosił o wyjaśnienia.

Treść pisma RPO: „Dot.: sygn. akt PR 6 Ds. 42.2018

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się w dniu 20 i 21.02.2018r. Pani Agata Walczak, która przesłała kopię swojego zawiadomienia z dnia 19.02.2018r. skierowanego do tamtejszej Prokuratury „wykonywania przez w/wym kary pozbawienia wolności poza zakładem w systemie dozoru elektronicznego”.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika o stanie sprawy oraz zajętym stanowisku wraz z kopią ewentualnej odpowiedzi udzielonej zainteresowanej.”

RPO

Pismo RPO w sprawie nielegalnego dozoru elektronicznego do Prokuratury Rejonowej

Wysłałam za pomocą formularza elektronicznego dnia 18.03.2018r. ponownie pismo ponaglające do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara.

Treść pisma: „W związku z moją Skargą z dnia 19.02.2018r. informuję, że nie zaprzestano bezprawnego wykonywania na mnie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

W związku z powyższym ponownie zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara o pilną interwencję w mojej sprawie.”

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z 27.04.2018r.

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z 27.04.2018r.

Ponownie napisałam do Rzecznika Praw Obywatelskich dnia 01.10.2018r.

Treść pisma: „W związku z moją Skargą z dnia 19.02.2018r. informuję, że nie zaprzestano bezprawnego wykonywania na mnie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

W związku z powyższym ponownie zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara o pilną interwencję w mojej sprawie.”

Screenshot_2018-10-01 Wysłano pismo ogólne do podmiotu publicznego obywatel gov pl

Pismo ponowne do RPO wysłane w nocy 01.10.2018r.

 

Skarga do Ministerstwa Sprawiedliwości na bezprawny dozór elektroniczny 19.02.2018r.

wp_20170403_16_40_17_pro.jpg

Dane adresata

Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa
Warszawa
Aleje Ujazdowskie 11

 

skarga

Dot. Sygn. Akt BM-I-0511-644/18/2, UNP/180209-00401

W związku ze złożoną skargą w dniu 05.02.2018r. dodatkowo informuję Pana Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o bezprawnym wykonywaniu na mnie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego od co najmniej 10 września 2003r. do chwili obecnej. Opisywane przeze mnie w dniu 5 lutego 2018r. działania sprawców wobec mnie spełniają kryteria co najmniej „Dozoru elektronicznego”. Zgodnie z art. 43b Kodeksu karnego wykonawczego § 1. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. § 2. System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. § 3. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować: 1) przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny); 2) bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny); 3) zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy). Informuję, że nie wiadomo mi nic abym została skazana przez sąd na karę pozbawienia wolności, ani aby toczyło się postępowanie w tej sprawie. Żądam ścigania sprawców i uwolnienia mnie w dniu dzisiejszym.”

 

MS

Skarga na bezprawny dozór elektroniczny, przesłana epuapem.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Przekazanie mojego pisma  w sprawie nielegalnego dozoru elektronicznego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do Prokuratury Krajowej

Odpowiedź Prokuratury Krajowej na moja skargę do Ministra Sprawiedliwości na bezprawny dozór elektroniczny.

Treść odpowiedzi: „Informuje, iż Pani skargom z dnia 19 i 21 lutego 2018 r. skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości a które zostały przekazane za pismem z dnia 15 marca 2018 r. do Prokuratury Krajowej nie może zostać nadany bieg gdyż informacje i dane w nich zawarte dot. trwającego dozoru elektronicznego, co najmniej od 10 września 2003 r. w sytuacji, gdy nie była Pani karana, nie są przewidziane prawem.

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wyłącznie w przypadku skazania na karę nieprzekraczającą roku czasu (art. 431a § 1 k.k.w.). Tym samym dozór może trwać nie dłużej niż rok.

Jako że jest to jedna z form odbywania kary pozbawienia wolności, dotyczy to wyłącznie osób skazanych prawomocnym wyrokiem. Udzielenie zgody skazanemu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest możliwe jedynie w sytuacji zgłoszenia przez skazanego gotowości do zainstalowania rejestratora stacjonarnego lub przenośnego lub nadajnika, wyłącznie za jego wiedzą i zgodą (art. 431h § 1 k.k.w.).

Z uwagi na powyższe proszę o uzupełnienie danych poprzez wskazanie sądu, który wydał wyrok skazujący, daty i sygnatury sprawy oraz sądu który wydał postanowienie o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Nieuzupełnienie tych danych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma spowoduje pozostawienie Pani skarg bez dalszego biegu.”

 

Prokuratura Krajowa

Odpowiedź Prokuratury Krajowej na skargę na bezprawny dozór elektroniczny.

Skarga na bezprawny dozór elektroniczny z dnia 19.02.2018r. była przesłana z Prokuratury Krajowej do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a stamtąd do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości oprócz opisywanej Skargi napisałam w  dniu 5.02.2018r. Skargę  (Skarga do Ministra Sprawiedliwości). Obydwie Skargi są razem przesyłane.

Treść pisma: W ślad za pismem z dnia 28.02.2018r. przekazuję otrzymaną za pośrednictwem Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej przy piśmie z dnia 23.02.2018r. (PK I Ko2 1529.2017) korespondencję  Pani Agaty Walczak  z dnia 19.02.2018r. – celem wykorzystania w zakresie kompetencji.

Podpisał Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mariusz Pieczek

PROKURATURA REGIONALNA - SKARGA DO MS.

Przesłanie mojej skargi z Prokuratury Regionalnej do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga

 

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga przesłała skargę na bezprawny dozór elektroniczny z dnia 19.02.2018r. do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ

Treść pisma: W załączeniu uprzejmie przesyłam, zgodnie z właściwością, pismo Pani Agaty Walczak z dnia 19 lutego 2018r. przekazane przy korespondencji Prokuratury Krajowej z dnia 5 marca 2018r. dotyczące podejrzenia podejmowania bezprawnych działań wobec jej osoby celem rozpoznania.

Podpisała Kierownik Działu Koordynacji Postępowań Przygotowawczych w Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie Jolanta Waś

BEZPRAWNY DOZÓR ELEKTRONICZNY - SKARGA DO MS in

Przesłanie skargi na bezprawny dozór elektroniczny do Prokuratury Rejonowej

Skarga do Ministra Sprawiedliwości

Jestem ofiarą zbrodniczego eksperymentu. Opisuję historię eskalacji ich działań.

Reklamy

3 uwagi do wpisu “Nielegalny dozór elektroniczny

 1. Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

  Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy. Zachowanie skazanego jest nadzorowane pośrednio przez kuratora sądowego, a bezpośrednio przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. W tym celu na rękę lub nogę osoby odbywającej karę zakładany jest nadajnik (przypominający wyglądem zegarek na pasku), a w miejscu odbywania kary postawione jest specjalne urządzenie monitorujące, czyli odbiornik.
  Jeżeli odbiornik nie odbiera sygnału z nadajnika, to znaczy, że osoba odbywająca karę oddaliła się poza zasięg odbiornika, czyli opuściła mieszkanie.

  Polubienie

 2. Pingback: Skarga do Ministra Sprawiedliwości | Zbrodniczy eksperyment w Polsce

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s