Skarga do Ministra Sprawiedliwości


 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Poniżej publikuję treść skargi do Ministra Sprawiedliwości złożonej 5 lutego 2018r. Powołałam się na sygnaturę pierwszej skargi w tej sprawie z 2006r. Poniżej opublikowałam pisma jakie otrzymałam w odpowiedzi na skargę z 2006r.

Zwracam się ponownie do Ministra Sprawiedliwości, ponieważ od 2003r. organy polskiego wymiaru sprawiedliwości celowo umożliwiają wykonywanie na mnie bestialskich eksperymentów medycznych opisywanej grupie osób.

W związku z brakiem możliwości uzyskania od organów ścigania i sądów rzetelnej weryfikacji zgłaszanych przeze mnie działań osób trzecich noszących znamiona przestępstwa, drogą niniejszego pisma, wnoszę o podjęcie odpowiednich kroków prawnych celem zapewnienia mi bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia.

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż przedmiotem szeregu pozostawionych bez rozpoznania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa są przypadki celowych działań polegających na psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad moją osobą. Celem szczegółowego przedstawienia ww. zachowań, mających miejsce nieprzerwanie od 2003r., w załączeniu przedkładam zawiadomienia kierowane w przedmiotowej sprawie do organów ścigania.

Dowód: zawiadomienie o przestępstwie z dnia 14.02.2006r.,

zawiadomienie o przestępstwie z dnia 21.07.2016r.

Weryfikacja powyższych zawiadomień w każdym przypadku pozostawiała wiele do życzenia, mimo przedstawianych dowodów uprawdopadniających zgłaszane incydenty, np. w postaci filmu z badania wykrywaczem podsłuchów radiowych o zakresie 10Hz-3GHz, z którego wyraźnie wynika obecność mikroprocesora w moim ciele.

Dowód: film z badania wykrywaczem podsłuchów radiowych o zakresie 10Hz-3GHz

W sprawie nie podejmowano żadnych czynności procesowych w postaci przesłuchania świadków, powołania biegłego, ograniczano się do ogólnikowego przesłuchania mnie jako pokrzywdzonej bez wzywania do przedstawienia dowodów wskazywanych w zawiadomieniu, skutkiem czego była odmowa wszczęcia dochodzenia. Postanowienia organów postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie były utrzymywane w mocy przez sądy rozpatrujące zażalenia w tym przedmiocie.

Dowód: postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 08.07.2013r., wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego,

postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 22.10.2015r., wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego,

postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 26.07.2016r., wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego,

Wobec braku podejmowania odpowiednich działań przez powołane do tego organy, w przedmiotowej sprawie wniosłam prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ. Postępowanie prowadzone pod sygnaturą akt III K 100/13 zostało prawomocnie umorzone.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, sygn. akt VI Kz 69/14

Również kroki prawne podjęte na drodze postępowania cywilnego nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Dowód: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 1075/14

Wyrazem poczucia niesprawiedliwości i lekceważącego zamykania drogi do obrony swoich praw był szereg skarg i wniosków o interwencje, kierowanych przeze mnie do instytucji i organów nadrzędnych nad organami, przed którymi toczyły się postępowania.

Dowód: pismo Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z dnia 05.10.2006r.,

pismo Sędziego wizytatora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.11.2006r.,

pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia 21.10.2016r.

Poczucie bezsilności dodatkowo wzmaga treść odpowiedzi od instytucji, do których zwracałam się o pomoc, dążąc do uzyskania pomocy chociażby poprzez zdobycie dodatkowych dowodów, dzięki którym miałabym szansę na wznowienie toczących się postępowań.

Dowód: pismo Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 09.05.2016r.,

pismo Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z dnia 12.09.2016r.,

pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 15.09.2016r.,

Skierowałam skargę na takie działania prokuratury wobec mnie do Prokuratury Krajowej, ale została przesłana do Prokuratury Okręgowej Warszawa- Praga, sposób rozpatrzenia był taki sam jak innych skarg.

Zwracałam się jeszcze później do organów ścigania i sądów, ze skargą na działania tych osób, ale ciągle jest to samo.

W związku z powyższym zwracam się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie skutecznych działań uniemożliwiających kontynuowanie bestialskich represji wobec mnie oraz zmierzających do ukarania wszystkich winnych zaistniałych zdarzeń.”

 

Skarga do Ministerstwa Sprawiedliwości 001

Skarga do Ministerstwa Sprawiedliwości 002

Prokuratura i Sąd stwierdziły, że represje służb specjalnych wobec mnie nie są przestępstwem

Rozmowa z Prokuratorem pełniącym dyżur w Prokuraturze Krajowej Antoniną Suwałą

 

Skarga na działanie organów wymiaru sprawiedliwości o Ministra Sprawiedliwości w 2006r.

Treść skargi do MS z 2006r.

„Skarga na Działanie Organów Wymiaru Sprawiedliwości

Niniejszym wnoszę Skargę na działanie:

– Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w sprawie III Kp 1000/06,

– Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie I 3 Dsn 260/06/Płd,

– oraz Prokuratury Rejonowej Pragi-Południe 5DS/404/06/2.

We wszystkich tych sprawach, w których występowałam jako Pokrzywdzona i składałam wiele wniosków dowodowych Organy Wymiaru Sprawiedliwości nie przeprowadziły żadnych czynności wyjaśniających. Zawężono wyjaśnienie sprawy do ogólnikowego przesłuchania mojej osoby.

Sprawa jest bardzo skomplikowana, występuje w niej zagrożenie dla mojego życia i zdrowia. Zagrożenie to ciągle rośnie i może się zakończyć tragedią.

Okoliczności sprawy szczegółowo wyjaśniłam w swoich pismach, których kserokopię załączam.

Żeby nie powielać swoich wywodów proszę o zapoznanie się z tymi materiałami.

Mając na względzie dotychczasową skuteczną działalność Pana Ministra Zbigniewa Ziobro mam nadzieję, iż wskazany materiał dowodowy spowoduje wydanie decyzji nakazującej Prokuraturze wszczęcie wnikliwego postępowania w mojej sprawie zakończonego wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko osobom winnym całego tego zdarzenia.”

Postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga – Południe, których dotyczyła skarga w 2006r.

2004.POST.PR.s1 — kopia

2004.POST.PR.s2 — kopia

2006.POST.PR.s1 — kopia

2006.POST.PR.s2 — kopia

Postanowienie Sądu Rejonowego Warszawy Pragi – Południe z dnia 1 sierpnia 2006r. wydane przez sędziego SR Małgorzatę Matyńską (orzełek do góry nogami!)

003 — kopia

004

Odpowiedzi na skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości z 2006r.

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości 2006

 

 

007 — kopia

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga na moją skargę do Ministra Sprawiedliwości w 2006r.

odp.PO.MS.2006.1 001 — kopia

odp.PO.MS.2006 002

007 — kopia

 

SO_2006odp. na skargę — kopia

009 — kopia

010

012 — kopia

Pismo MS

Moją skargę PK przesłała do rozpatrzenia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie (tak samo jak w 2006r.)

WP_20180305_22_37_41_Pro

Dodatkowo 19.02.2018r. napisałam Skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości, że wobec mnie stosowany jest nielegalnie dozór elektroniczny. Pismo zostało przesłane w ślad za Skargą.

Prokuratura Krajowa-  przesłanie Skargi na nielegalny dozór elektroniczny z 19.02.2018

 

Prokuratura Regionalna w Warszawie przesłała moją skargę do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga

Treść pisma: W załączeniu uprzejmie przekazuję otrzymaną za pośrednictwem Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej przy piśmie z dnia 16.02.2018r. (PK I Ko2 1529.2017) korespondencję  z dnia 5.02.2018r. Pani Agaty Walczak wraz z załącznikami, w tym płytą DVD – celem stosownego rozpoznania zgodnie z właściwością.

Podpisał Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mariusz Pieczek

 

PROKURATURA REGIONALNA - SKARGA DO MS 001

Przesłanie mojej skargi z Prokuratury Regionalnej do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga

Do Ministerstwa Sprawiedliwości oprócz opisywanej Skargi napisałam dnia 19.02.2018r. Skargę na nielegalny dozór elektroniczny (Nielegalny dozór elektroniczny). Obydwie Skargi są razem przesyłane.

Treść pisma: W ślad za pismem z dnia 28.02.2018r. przekazuję otrzymaną za pośrednictwem Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej przy piśmie z dnia 23.02.2018r. (PK I Ko2 1529.2017) korespondencję  Pani Agaty Walczak z dnia 19.02.2018r. – celem wykorzystania w zakresie kompetencji.

Podpisał Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mariusz Pieczek

PROKURATURA REGIONALNA - SKARGA DO MS.

Przesłanie mojej skargi z Prokuratury Regionalnej do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga

Jestem ofiarą zbrodniczego eksperymentu. Opisuję historię eskalacji ich działań.

2 uwagi do wpisu “Skarga do Ministra Sprawiedliwości

  1. Pingback: Nielegalny dozór elektroniczny | Zbrodniczy eksperyment w Polsce

  2. Pingback: Wątek SGH | Zbrodniczy eksperyment w Polsce

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s