Odpowiedź MON

Publikuję udzieloną mi odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na pismo z dnia 05.05.2016r. Treść pisma MON: „W nawiązaniu do Pani pisma z 05.05.2016r., (…) uprzejmie dziękuję za zabranie głosu w dyskusji i przedstawienie opisów swoich osobistych doświadczeń. Uprzejmie informuję, że zgodnie z dotychczasową praktyką, resort obrony narodowej zbiera wszelkie informacje i dane dotyczące przedmiotowego obszaru. Pani…

Spotkanie w MON

Po złożeniu skargi 04.04.2016r. oraz dodatkowych wyjaśnień 05.05.2016r.byłam dzisiaj na umówionym spotkaniu w Biurze Skarg i Wniosków MON. W imieniu Ministra Obrony Narodowej rozmawiała ze mną Pani Radca Prawny. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie wie jakie będzie stanowisko MON w mojej sprawie, ale zostanę poinformowana listownie. Pismo do MON  

Dodatkowe wyjaśnienia do MON

    W związku z otrzymaną informacją z dnia 07.04.2016r., iż resort obrony narodowej zbiera wszelkie informacje i dane dotyczące przedmiotowego obszaru (eksperymentowania broni elektromagnetycznej na cywilach), złożyłam dnia 05.05.2016r. dodatkowe wyjaśnienia. Opisałam historię eskalacji działań moich oprawców od 2003r. Wymieniłam nazwiska 2 sprawców i wskazałam wielu świadków. Załączyłam 2 filmy dokumentujące badania miernikiem i…