Odpowiedź z MON

Otrzymałam dzisiaj 15.04.2016r. odpowiedź z Ministerstwa Obrony Narodowej na moje pismo z dnia 04.04.2016r. w sprawie broni elektromagnetycznej, w którym podziękowano mi za przestawienie swojego stanowiska w dyskusji, które  w ostatnim czasie nie jest sygnałem odosobnionym. Zostałam poinformowana, że resort obrony narodowej zbiera wszelkie informacje i dane dotyczące przedmiotowego obszaru. Do koordynowania tych tematów z…

Pismo do MON

W związku z informacją w mediach z dnia 12.03.2016r. (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), iż obecnie przeprowadzane są analizy, gdzie są osoby, które skarżą się na poddawanie ich eksperymentom „broni elektromagnetycznej” poinformowałam dnia 04.04.2016r. Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, że jestem ofiarą takiego procederu. Zorganizowana grupa osób poddaje mnie bestialskim eksperymentom przy…