W Polsce zabronione są eksperymenty medyczne bez zgody uczestnika.

Dnia 28.11.2015r. skierowałam zapytanie do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczące możliwości wydania po 2001r. zgody przez Komisje Bioetyczną w Polsce na eksperyment medyczny bez wiedzy i zgody osoby poddawanej eksperymentowi. Otrzymałam dnia 30.11.2015r. odpowiedź, że eksperymenty medyczne w Polsce mogą być wykonywane tylko za zgodą uczestnika. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego, który ma na celu przede wszystkim…

Zapytanie do Wojskowej Komisji Bioetycznej

Od lat jestem ofiarą bestialskiego eksperymentu medycznego, na który nie wyrażałam zgody. Opisywałam ten proceder we wcześniejszych postach. Mam problem z uzyskaniem pomocy medycznej oraz z uzyskaniem pomocy od organów ścigania. Sprawcy bez mojej wiedzy wszczepili mi mikrourządzenia służące do prowadzenia wobec mnie działań na odległość. Słyszałam, że takie urządzenia można wszczepić tylko w znieczuleniu…

Komisja do Spraw Służb Specjalnych ponad 2 miesiące nie udzieliła odpowiedzi na skargę

Dnia 04.09.2015r. złożyłam Skargę do Komisji do Spraw Służb Specjalnych na działania służb specjalnych (pisałam o tym dnia 06.09.2015r.). Zwróciłam się również o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mi bezpieczeństwa przed ich represjami. Opisywane w skardze działania służb specjalnych wobec mnie trwają nadal. Nie udzielono mi odpowiedzi na skargę. Dzisiaj 22.11.2015r. przesłałam kolejne pismo w…

Prawo pokrzywdzonego do adwokata jest łamane w Polsce przez adwokatów

Toczyło się postępowanie. Zostałam wezwana jako pokrzywdzona do złożenia zeznań w charakterze świadka. Chciałam aby adwokat zajmował się tym postępowaniem oraz był obecny podczas mojego przesłuchania na Policji. Wszyscy adwokaci, do których się zwróciłam odmówili mi pomocy prawnej. Oprócz wysłania pisma skontaktowałam się z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i zwróciłam się z prośbą o…